pvarts

Pedro Vin Vin từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Pedro Vin Vin từ Audrain County

Pedro Vin Vin từ Audrain County

pvarts

Câu chuyện thật ấm lòng, nhưng một lần nữa, đôi khi nó hơi quá đỉnh. Bất kỳ đứa trẻ nào thích bóng chày cũng nên thưởng thức cuốn sách, nhưng đôi lúc tôi bị lạc một chút trong biệt ngữ.

pvarts

thêm Feynman, đến bằng tàu hỏa

pvarts

Tôi đã chuyển cuốn sách này cho em gái tôi ngay khi tôi trải qua và phản ứng của cô ấy chính xác như những gì tôi mong đợi: "Bây giờ đây là thứ tôi gọi là tiểu thuyết!" Bài viết tuyệt vời, câu chuyện tuyệt vời, chủ đề tuyệt vời, kết thúc tuyệt vời. Tôi chỉ đơn giản là không thể đặt nó xuống.

pvarts

A bit of a downer.

pvarts

Excellent, but difficult to read as it is very dark.

pvarts

One of the best series...