1310772763a53f

Ww L L từ La Ventana, B.C.S., Mê-hi-cô từ La Ventana, B.C.S., Mê-hi-cô

Người đọc Ww L L từ La Ventana, B.C.S., Mê-hi-cô

Ww L L từ La Ventana, B.C.S., Mê-hi-cô

1310772763a53f

Nhặt cuốn sách này một cách trớ trêu tại một cửa hàng sách đã sử dụng trên đường phố từ apt của tôi. ở Greenwich Village một vài năm trước và thực sự thích nó. Tuy nhiên, tôi không thích việc bỏ tên.

1310772763a53f

một tài khoản đầu tay xuất sắc của những người ở đó có hình thức âm nhạc mạnh mẽ và tàn bạo nhất của rock.

1310772763a53f

Translating...

1310772763a53f

I really loved this book. I love stories of people who plow through hardship; they did it with grace, and left me inspired. I got to peek in the window of a kind of life I don't know. Very very well written also.

1310772763a53f

Both choices are bad.