antoinegayral

Antoine Gayral Gayral từ Hato, San Lorenzo, Puerto Rico từ Hato, San Lorenzo, Puerto Rico

Người đọc Antoine Gayral Gayral từ Hato, San Lorenzo, Puerto Rico

Antoine Gayral Gayral từ Hato, San Lorenzo, Puerto Rico

antoinegayral

Dễ dàng là một trong những cuốn sách Tội ác Vertigo hay nhất, ngay cả khi tôi nhìn thấy những vòng xoắn cách xa một dặm. Nghệ thuật tuyệt vời quá.

antoinegayral

Tôi đã học được rằng câu đố có thể là niềm vui từ viên ngọc này từ tuổi trẻ của tôi. Rất khuyến khích như là một cuốn tiểu thuyết bắt đầu để cho trẻ em đọc. Tôi yêu nó.