azarja

Azarja Van Der Veen Van Der Veen từ Cuando Cubango, Angola từ Cuando Cubango, Angola

Người đọc Azarja Van Der Veen Van Der Veen từ Cuando Cubango, Angola

Azarja Van Der Veen Van Der Veen từ Cuando Cubango, Angola

azarja

Một niềm vui đọc về một người Mỹ đua xe đạp của mình ở châu Âu vào cuối những năm 80 / đầu thập niên 90. Cuốn sách không có một dòng chảy hay tiến triển lớn đến bất kỳ điểm nào, nhưng rất nhiều câu chuyện / giai thoại thú vị về những trải nghiệm của anh ấy.

azarja

Bây giờ RATNG là cách bạn kết thúc một câu chuyện hoành tráng. Tôi đánh giá cao tất cả các tập của câu chuyện này, nhưng đây là phần hay nhất. Làm tốt lắm, ông Ellis.