smolkin

Alex Smolkin Smolkin từ Knyazhoye, Tverskaya oblast', Nga từ Knyazhoye, Tverskaya oblast', Nga

Người đọc Alex Smolkin Smolkin từ Knyazhoye, Tverskaya oblast', Nga

Alex Smolkin Smolkin từ Knyazhoye, Tverskaya oblast', Nga

smolkin

Thành thật mà nói, cuốn sách này hơi thổi.

smolkin

Không có gì xảy ra. Tôi không thể vượt qua nó. Tôi cảm thấy tồi tệ, bởi vì đó là một sự lựa chọn câu lạc bộ sách, nhưng tôi không thể làm điều đó.