maxbris

Max Bris Bris từ Hadhua, Uttar Pradesh, Ấn Độ từ Hadhua, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Người đọc Max Bris Bris từ Hadhua, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Max Bris Bris từ Hadhua, Uttar Pradesh, Ấn Độ

maxbris

Cuốn sách này là một chuyến đi từ đầu đến cuối - tối, xoắn và hoàn toàn hấp dẫn! Tôi không thể ngừng đọc nó và bây giờ tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó. Tôi yêu misfit ma quái đó là Lisbeth Salander; cô không bao giờ nhàm chán! Và bây giờ tất cả những gì tôi có thể hỏi, là khi nào thì cuốn sách cuối cùng trong bộ ba sắp ra mắt ??? !!!

maxbris

The cool thing about Nicholson Baker is that he writes fiction, non-fiction, AND EROTICA - a line few authors risk crossing. Vox is basically a cross-country phone sex conversation. It's short, hot, and fun to read.