rodolphoh

Rodolpho Henrique Henrique từ Cernești 107321, Rumani từ Cernești 107321, Rumani

Người đọc Rodolpho Henrique Henrique từ Cernești 107321, Rumani

Rodolpho Henrique Henrique từ Cernești 107321, Rumani

rodolphoh

Điều duy nhất tôi có thể nói là, nếu bạn đào Karl, bạn sẽ đào cuốn sách này. Tôi hoàn toàn có thể nghe thấy trong đầu anh ấy nói những lời trên trang. Tôi không có kênh truyền hình để xem "Một thằng ngốc ở nước ngoài." Cuốn sách này đã cho tôi một liều thuốc Pilk nhanh chóng, thỏa mãn.

rodolphoh

One of my kids' bedtime story favorites....Since it's April Fool's Day (and Wednesday) we talked about this book all day. I highly recommend it to everyone of all ages. Happy Wacky Wednesday everyone!

rodolphoh

** spoiler alert ** This was hard to read, because it was so sad. But still an excellent book