gapey

Kate Mileschenko Mileschenko từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Kate Mileschenko Mileschenko từ Audrain County

Kate Mileschenko Mileschenko từ Audrain County

gapey

Ồ, tôi thích cái này! Các bit whodunit là ít hấp dẫn hơn ý nghĩa của địa điểm. Bạn gần như có thể ngửi thấy nó.

gapey

Tôi ghét không hoàn thành cuốn sách, vì vậy tôi thực sự phải ép bản thân mình thông qua cuốn sách này. Đáng ngạc nhiên, vì tôi yêu khoảng thời gian này, và tôi thực sự thích những cuốn sách khác của tác giả này. Quá nhiều "nói" và không đủ "hiển thị" trong cái này mặc dù.

gapey

I liked the book but some of the scenes could have been written better.