diogoribeiromelo

Diogo Melo Melo từ Zewiherate Taoughilt, Morocco từ Zewiherate Taoughilt, Morocco

Người đọc Diogo Melo Melo từ Zewiherate Taoughilt, Morocco

Diogo Melo Melo từ Zewiherate Taoughilt, Morocco

diogoribeiromelo

một anthony anh ấy gọi tôi trên đánh giá quá hào phóng của tôi. b cuốn sách này bây giờ được một ngôi sao thay vì bốn. C crack vì tôi phải hút đá khi tôi đưa cuốn sách này bốn sao. Ồ vâng, tôi đang học cao học và tôi hút thuốc. Tôi khá là tuyệt vời phải không?

diogoribeiromelo

Cuốn sách tuyệt vời cho con trai; không quá nhiều thứ của tôi Nó sẽ rất vui khi đọc to, nhưng đôi khi tôi cũng muốn đánh nó bằng gậy.

diogoribeiromelo

Bộ sách xuất sắc, Tập I, II, III. Joyce và Dennis Ashton rõ ràng là bạn của Clyde và Kris khi họ sống ở Washington. Joyce là một y tá và cố vấn mất người được chứng nhận. Dennis là một LCSW. Cả hai đều giảng dạy tại Tuần lễ Giáo dục BYU. Tôi đề nghị cả ba tập. Rất tốt.