ultradigital

Studio Ultradigital Ultradigital từ Ruda, Cộng hoà Séc từ Ruda, Cộng hoà Séc

Người đọc Studio Ultradigital Ultradigital từ Ruda, Cộng hoà Séc

Studio Ultradigital Ultradigital từ Ruda, Cộng hoà Séc

ultradigital

Đây là niềm vui Một bước ngoặt thú vị, với nhân vật chính là một người sói. Một PI ban ngày và biến thành một con thú siêu nhiên vào ban đêm. Tôi rất thích câu chuyện này và tôi cảm thấy như nó có tiềm năng trở thành một thứ gì đó nhiều hơn.

ultradigital

Not one of my favorites by Patterson, but still a decent read.