ambrozewski

Jacek Ambro Ambro từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Jacek Ambro Ambro từ Audrain County

Jacek Ambro Ambro từ Audrain County

ambrozewski

Một trong những cuốn tiểu thuyết độc đáo nhất từng được viết. Có thể được đọc như triết học, ngụ ngôn, hoặc đơn giản là một câu chuyện thú vị. Cập nhật - 12/2014 - đọc lại cuốn sách này - lần này là một giáo viên. Vẫn tuyệt vời!