balletuni

Mary Fernandez Fernandez từ Altunköy Köyü, 81900 Altunköy Köyü/Kaynaşlı/Düzce, Thổ Nhĩ Kỳ từ Altunköy Köyü, 81900 Altunköy Köyü/Kaynaşlı/Düzce, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Mary Fernandez Fernandez từ Altunköy Köyü, 81900 Altunköy Köyü/Kaynaşlı/Düzce, Thổ Nhĩ Kỳ

Mary Fernandez Fernandez từ Altunköy Köyü, 81900 Altunköy Köyü/Kaynaşlı/Düzce, Thổ Nhĩ Kỳ

balletuni

Đây là một trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng yêu thích của tôi. Tôi đang tìm một bản sao của nó để đọc lại vào mùa hè này - có ai có một cái để bán / trao đổi không?

balletuni

Một cách nhanh chóng, động lực đọc. Tôi thích nó.