forixd

Du Kang Kang từ Saint-Orens-de-Gameville, Pháp từ Saint-Orens-de-Gameville, Pháp

Người đọc Du Kang Kang từ Saint-Orens-de-Gameville, Pháp

Du Kang Kang từ Saint-Orens-de-Gameville, Pháp

forixd

Cuốn sách thứ 2 trong sê-ri được viết tốt. Một lần nữa, tôi là một fan hâm mộ lớn của Allende nên cô ấy không thể làm gì sai. :) Alex đến Tây Tạng, tìm hiểu về Phật giáo. Cuốn sách là thông tin liên quan đến các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Câu truyện hay.

forixd

Evidence: 1944-1994 review

forixd

Third a Nd final in the trilogy about three sisters of the heart, but not blood and their quests to find their families and right wrongs of their history. In this one, the oldest travels to St. Louis to track down her birth father, who is very likely a serial killer.