mrkvegan

Bogdan Smth Smth từ Smogorzów, Ba Lan từ Smogorzów, Ba Lan

Người đọc Bogdan Smth Smth từ Smogorzów, Ba Lan

Bogdan Smth Smth từ Smogorzów, Ba Lan

mrkvegan

tôi không nhớ

mrkvegan

Đây là, bàn tay xuống, cuốn sách Orson Scott Card yêu thích của tôi. Đó cũng là cuốn sách mà tôi đã mua nhiều lần nhất ... Tôi đã sở hữu ít nhất 7 hoặc 8 bản. Tôi có một bản sao, tôi cho mượn, họ cho người khác mượn và nó biến mất. Và tôi mua nó một lần nữa. Vì tôi thích nó. Tôi thậm chí đã viết một bài báo về nó ở trường đại học.

mrkvegan

Siêu hit hoặc bỏ lỡ. Một số phần là tuyệt vời mặc dù. Thực sự thiếu ở cuối.

mrkvegan

Hoàn toàn YÊU THÍCH nó!

mrkvegan

Một số niềm vui gothic tốt