lulles

Luisa Rafidi Rafidi từ Kira Vgena 300 10, Hy Lạp từ Kira Vgena 300 10, Hy Lạp

Người đọc Luisa Rafidi Rafidi từ Kira Vgena 300 10, Hy Lạp

Luisa Rafidi Rafidi từ Kira Vgena 300 10, Hy Lạp

lulles

Truyện cổ tích giả mạo. Tôi cười khó đọc cái này. Điều độc đáo của cuốn sách này là cách câu chuyện được trình bày dưới dạng một phiên bản rút gọn của tác phẩm kinh điển "Cô dâu công chúa" của S. Morgenstern. Goldman đã tạo ra điều đó (không có Morgenstern tồn tại), nhưng đó là một cách tiếp cận mới. Và nó hiệu quả trong việc tạo ra niềm vui của thể loại truyện cổ tích / giả tưởng.

lulles

tôi đã thông qua điều này tại nơi làm việc. tôi không quan tâm đến nó một chút.

lulles

Tôi thích cuốn sách này rất nhiều. Không biết có một số tài liệu tham khảo LDS khi tôi nhận được nó. Phần đó cũng thú vị. Buồn làm sao bệnh hủi ghê gớm này) (gia đình ly tán nhiều năm nếu không sống.