bryansampsonjr

Bryan Sampson Sampson từ Williamstown, ON K0C, Canada từ Williamstown, ON K0C, Canada

Người đọc Bryan Sampson Sampson từ Williamstown, ON K0C, Canada

Bryan Sampson Sampson từ Williamstown, ON K0C, Canada

bryansampsonjr

Người anh em này phải là linh hồn bị tra tấn nhiều nhất của bộ truyện. Câu chuyện của anh làm dấy lên những cảm xúc. Có lẽ là khó đọc nhất bởi vì bạn cảm thấy tức giận, đau đớn và chuộc lỗi trong shellan của mình.

bryansampsonjr

Không có từ nào để tôi yêu cuốn sách này. Chắc chắn là một trong những yêu thích của tôi mọi thời đại. Không thể chờ phần tiếp theo.

bryansampsonjr

Haldeman is an excellent storyteller and he excels w/ his short fiction.