susimiranda

Susi Miranda Miranda từ Hiq, East Azerbaijan, I-ran từ Hiq, East Azerbaijan, I-ran

Người đọc Susi Miranda Miranda từ Hiq, East Azerbaijan, I-ran

Susi Miranda Miranda từ Hiq, East Azerbaijan, I-ran

susimiranda

Đối với một cuốn tiểu thuyết tuổi teen, nó là một cuốn sách dễ đọc. Đủ thú vị để tôi đọc phần tiếp theo "Linger"