tiagomelo

Tiago Melo Melo từ Cabiate, Como, Ý từ Cabiate, Como, Ý

Người đọc Tiago Melo Melo từ Cabiate, Como, Ý

Tiago Melo Melo từ Cabiate, Como, Ý

tiagomelo

Nhân vật chính có thể có một chút lưới, nhưng cuốn sách này rất dễ đọc lại.

tiagomelo

Thứ 10 trong loạt. 1990

tiagomelo

Một cuốn sách tuyệt vời khác của Kevin O'Brien. Tôi đã đọc tất cả các cuốn sách của ông cho đến nay và chưa bao giờ thất vọng. Sự hồi hộp luôn được xây dựng. Đọc cái này chỉ trong hơn 1 ngày.

tiagomelo

Tiểu thuyết tình cảm, nhiều hơn một bộ phim truyền hình hơn là một mối tình lãng mạn. Được viết tốt, nhiều lúc khá buồn.

tiagomelo

A hot quick read. What's better than one ex-Marine? Two of them!