abiharrison

Abi Harrison Harrison từ Kuna Konavoska, Croatia từ Kuna Konavoska, Croatia

Người đọc Abi Harrison Harrison từ Kuna Konavoska, Croatia

Abi Harrison Harrison từ Kuna Konavoska, Croatia

abiharrison

Hãy bắt đầu bằng cách nói, tôi biết có những người thực sự yêu thích bộ truyện này và khi tôi thấy một bài phê bình không mấy thuận lợi về một cuốn sách mà tôi hoàn toàn yêu thích, tôi nhận được một lời biện hộ. Và, tôi biết điều này có thể xúc phạm một số. Tôi thực sự muốn thưởng thức cuốn sách này. Tôi đặc biệt muốn cho nó nhiều hơn 2 sao nhưng vì 3 sao có nghĩa là "Tôi thích nó", tôi không thể tự mình nhấp vào ngôi sao thứ ba đó. Nó đã tốt hơn một chút về cuối nhưng chủ yếu, tôi chỉ thấy mình chán quá. Đối với tôi, nó thiếu sự năng động của nhân vật và chất lượng nhất định khiến tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Kẻ xấu" cuối cùng trở thành một nhân vật khó hiểu đến mức tôi giống như "ồ, sao cũng được". Tôi sẽ bỏ nó đi, nhưng tôi phải hoàn thành nó vì nó nằm trong danh sách Thử thách tháng tư của tôi. Tôi không phản đối việc kiểm tra cuốn sách tiếp theo nhưng danh sách TBR của tôi quá dài, nó không phải là ưu tiên.

abiharrison

The tale Hillenbrand shares of Louie Zamperini is sweeping, to say the least. This is not your run of the mill biography. Partly because Zamperini's is not your run of the mill life. Partly because Hillenbrand chooses to tell Louie's tale from the very beginning to the end. And partly because Hillenbrand isn't just telling Louie's story, she's telling the story of a number of men, and by so doing is telling the story of POWs held in Japan in WWII. She's done an enormous amount of research and hundreds of hours of interviews in meticulously constructing the narrative. If I would have been Hillenbrand's editor I would have told her to trim her subject matter. I would have suggested she focus on Zamperini alone and just his life during the war. I would have been wrong. Zamperini's entire story needed to be told and I'm grateful Hillenbrand introduced me not only to him, but to a whole host of other men and women. Read this book. You will encounter the depths of sin, the reach of God's redemption, and the power of forgiveness.

abiharrison

One of the best books I read that year. I couldn't put it down! It's fiction, but it's swimming in historical accuracy, which I loved. Such a touching and beautiful story.