daveholdham

Dave Holdham Holdham từ Velje Polje, Serbia từ Velje Polje, Serbia

Người đọc Dave Holdham Holdham từ Velje Polje, Serbia

Dave Holdham Holdham từ Velje Polje, Serbia

daveholdham

Cho đến nay tôi chỉ thông qua phần giới thiệu, và nó đã làm tôi khó chịu.

daveholdham

Tôi thực sự không thích cuốn sách này. Cuối cùng, tôi bị bỏ lại với cảm giác WTF đi kèm với một câu chuyện không có điểm. Nó có thể liên quan đến tuổi của tôi khi tôi đọc nó nhưng tôi sẽ không mạo hiểm đọc nó lần nữa.

daveholdham

Cuốn sách này chắc chắn rất thú vị. Tôi thích lượng khác nhau trong cuộc sống, nó dự kiến. Tuy nhiên, có rất nhiều thông tin và tôi cảm thấy như mình phải đọc lại các phần để hiểu đầy đủ thông tin được cung cấp. Nó khiến tôi thích thú, nhưng nó không phải là một trong những sở thích của tôi.

daveholdham

Câu chuyện hay, được quan niệm tốt, mặc dù nó thiếu một điều gì đó để giữ cho tôi quan tâm đến chỗ ngồi của tôi.