free230

từ Tirta Kencana, Makarti Jaya, Banyu Asin Regency, South Sumatra, Indonesia từ Tirta Kencana, Makarti Jaya, Banyu Asin Regency, South Sumatra, Indonesia

Người đọc từ Tirta Kencana, Makarti Jaya, Banyu Asin Regency, South Sumatra, Indonesia

từ Tirta Kencana, Makarti Jaya, Banyu Asin Regency, South Sumatra, Indonesia

free230

Kể câu chuyện về hai nhân vật chính: Chantal Prym và "Người lạ ơi". Người lạ yêu cầu cô Prym tham gia một kế hoạch độc ác mà anh ta đã lên kế hoạch cho ngôi làng của mình, và vì vậy các trò chơi bắt đầu ... Đúng với phong cách của Coehlo, đây là một câu chuyện giống như truyện ngụ ngôn trong thời hiện đại và giải quyết cuộc đấu tranh giữa những điều tốt đẹp và cái ác trong bản thân cũng như một cộng đồng. Không thể nói tôi yêu nó, nhưng chắc chắn thích nó.

free230

I recommend this as an excellent book to read. It is very well written and very interesting.