alexdauchez

Alexandre Dauchez Dauchez từ Bahanwin, Himachal Pradesh, Ấn Độ từ Bahanwin, Himachal Pradesh, Ấn Độ

Người đọc Alexandre Dauchez Dauchez từ Bahanwin, Himachal Pradesh, Ấn Độ

Alexandre Dauchez Dauchez từ Bahanwin, Himachal Pradesh, Ấn Độ

alexdauchez

Câu chuyện này xuất hiện ngay giữa cuộc nội chiến của thế giới thay thế này, nơi nó đã kéo dài trong 20 năm qua. Cherie Priest thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc theo dõi góa phụ chiến tranh này trên chuyến đi xuyên quốc gia để đến với cha cô mà cô đã không thấy trong một thời gian rất dài. Đôi khi văn hóa của thời đại này sẽ tát vào mặt bạn một cách không khoa học và khiến bạn nhận ra chúng ta đã đi được bao xa và tại sao quân đội Liên minh phải chiến thắng trong cuộc chiến. Các nhân vật hầu hết đều đáng yêu, và tôi chắc chắn rằng những người không được thực hiện theo cách đó có chủ đích. Tôi vui mừng khi thấy thế giới này sẽ đưa tôi đến đâu.

alexdauchez

This book is amazing! Read it! Then come live on a farm with me.