valentinova3b9

Alexandr Valentinov Valentinov từ 6230-733 Souto da Casa, Bồ Đào Nha từ 6230-733 Souto da Casa, Bồ Đào Nha

Người đọc Alexandr Valentinov Valentinov từ 6230-733 Souto da Casa, Bồ Đào Nha

Alexandr Valentinov Valentinov từ 6230-733 Souto da Casa, Bồ Đào Nha

valentinova3b9

3,5 sao

valentinova3b9

Tiểu thuyết lịch sử vị thành niên. Brielle và tôi bị quyến rũ bởi Carolyn Meyer.

valentinova3b9

Đây là một cách thực sự thú vị để làm sáng ổ đĩa của tôi đến và đi làm. Câu chuyện thật dễ thương và như một số đánh giá khác của tôi sẽ hiển thị, tôi hoàn toàn YÊU Roz Landor. Công cụ thú vị!

valentinova3b9

Giá như một ngày nào đó tôi có thể vui tính và khôn ngoan như Anne Lamott.

valentinova3b9

Tốt hơn hầu hết các cuốn sách giả tưởng tôi đã đọc. Cách nhiều cảnh hành động hơn hầu hết các cuốn sách YA được viết bởi phụ nữ.

valentinova3b9

Một cuốn sách tuyệt vời. Tôi yêu văn bản của Charles Baxter!