tomgeerts

Tom Geerts Geerts từ Makarov, Sakhalin Oblast, Nga, 694140 từ Makarov, Sakhalin Oblast, Nga, 694140

Người đọc Tom Geerts Geerts từ Makarov, Sakhalin Oblast, Nga, 694140

Tom Geerts Geerts từ Makarov, Sakhalin Oblast, Nga, 694140

tomgeerts

Vì vậy, đây là cách đọc khá nhanh. Tôi cảm thấy như Evanovich đang cố gắng tìm ra bước tiến của mình - gần giống như cô ấy đang nhắm đến việc trở thành một nữ Robert B Parker. Phải thừa nhận những thứ trái phiếu bảo lãnh là tất cả mới đối với tôi và quan tâm. Một số khoảnh khắc mô tả cô gái khó khăn lọt vào mắt tôi như: "Đây là kiểu ngày để đọc truyện tranh dưới lều chăn và ăn kem từ giữa Oreos. Đây không phải là ngày để đuổi theo những kẻ liều lĩnh." Một người khác là "... (tôi) thấy mình đối mặt với một ông già khom lưng đang cầm cây gậy bóng chày. Anh ta có đôi mắt tròn xoe và mũi móc và có đôi tai có thể giữ anh ta trong nhà khi gió thổi." Một chút quá vỗ về sở thích của tôi - mặc dù đây là lần đầu tiên trong loạt phim, tôi có thể thử một ngày khác, khi đống TBR của tôi bị xóa.

tomgeerts

Điều gì xảy ra khi họ lấy đi sức mạnh để cảm nhận? bạn vẫn là con người phải không

tomgeerts

There’s A Nightmare In My Closet would be a great book to do a picture read with kindergarteners or with first graders. The illustrations are so detailed and yet simple that the characters come to life on the page. A teacher could use this book to build their students vocabulary by having the students tell what is happening in the story based only on the pictures and not on the words in the book. This book could also be a good book to help the students build their prediction skills. The teacher could show the cover and then ask the students what they think is going to happen in the book. For some students they will be able to build off from their prior knowledge. This book could be used as a journal prompt for first or second grade as well. Instead of reading the book, the teacher could share the name of the book and then ask the children to write or draw what they would do if they had a nightmare in their closet. After they journal about this they students could then share what they wrote/drew with the rest of the class. After this activity is done the teacher could then read the story and compare the students journal response to the story to see if any of the children did the same things that the boy in the story did. For young kids this book could be used to have a classroom discussion about is monster in closest are real. As well as having a discussion about nightmares. They could talk about what a nightmare is, and if a nightmare could ever really hurt them. With a little bit older kids there could be an discussion about if nightmares are real or just make-believe and they could brainstorm ideas of how to not be scared of nightmares.