selinn_elc088f

Selin Elcin Elcin từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Selin Elcin Elcin từ Audrain County

Selin Elcin Elcin từ Audrain County

selinn_elc088f

Hai cậu bé đạp xe trên cả nước. Gần cuối chuyến đi, họ cãi nhau và bị bỏ lại. Một người kết thúc hành trình và trở về nhà để bắt đầu học đại học. Một cái khác cũng vậy, phải không? Đúng?

selinn_elc088f

Tất nhiên tôi thích tất cả các cuốn sách trong bộ này vì chúng rất dễ đọc và cuốn này cũng vậy!

selinn_elc088f

Tôi yêu Người bạn nhỏ, nhưng đây cũng là một cuốn sách tuyệt vời, bí ẩn.

selinn_elc088f

Can't recommend this highly enough. One of the best books I have read in a long time. Be ready to have your heart wrung though, fair warning.

selinn_elc088f

A mixture of comedy and horror. Mostly akin to the Scream films. Horror fans should enjoy it. The book is YA because it does mention things that would get it a R rating if it was a movie. Focused on the body, questionable things sold out of a locker, basically Animal House type stuff. Book has been on our children's shelves and a popluar pick. No complaints yet so it is staying.