mklepaczewski

Maciej Klepaczewski Klepaczewski từ Flushing, Falmouth, Cornwall TR11, Vương Quốc Anh từ Flushing, Falmouth, Cornwall TR11, Vương Quốc Anh

Người đọc Maciej Klepaczewski Klepaczewski từ Flushing, Falmouth, Cornwall TR11, Vương Quốc Anh

Maciej Klepaczewski Klepaczewski từ Flushing, Falmouth, Cornwall TR11, Vương Quốc Anh

mklepaczewski

Một đoạn ngắn, nhanh chóng, thú vị về một cô gái trẻ, mới mồ côi đi về phía tây trên một chiếc xe ngựa. Người chú độc ác của cô đang nóng trên con đường của cô, cũng như Dịch vụ bắt trẻ em Catchum. Tôi thích sự thay đổi trong phông chữ để tạo ra sự căng thẳng ở cuối mỗi chương, và tôi thích kết thúc có hậu. Vui vẻ miền tây hoang dã tốt nhất cho Lớp 3 - 5.

mklepaczewski

The story of the celebration dinner for the small bullfighter was amazing.