felipefuenzalida

Felipe Fuenzalida Fuenzalida từ Montbolo, Pháp từ Montbolo, Pháp

Người đọc Felipe Fuenzalida Fuenzalida từ Montbolo, Pháp

Felipe Fuenzalida Fuenzalida từ Montbolo, Pháp

felipefuenzalida

Tôi yêu câu chuyện ở đây và sự nhân cách hóa của Chúa Ba Ngôi và tình yêu vĩ đại mà Chúa (còn gọi là Papa) dành cho con cái của mình. (Tôi đặc biệt thích cái đó.) Nhưng một số bài viết cảm thấy lúng túng, đặc biệt là sớm nhưng thậm chí một số đoạn hội thoại và nhịp độ trong suốt. Nếu không phải vì những điểm khó xử đó, tôi đã cho năm điểm này vì tôi không muốn câu chuyện kết thúc! Tôi muốn ở lại với sự hiện diện của Papa, Jesus và Sarayu tại lán. Tất nhiên, tôi tự nhắc nhở mình, tôi luôn ở trong sự hiện diện của họ.

felipefuenzalida

If you are a mess, read this book. There is no scolding, there is just mess management.