maleficentdesign

Vince từ Chandaparru, Andhra Pradesh, Ấn Độ từ Chandaparru, Andhra Pradesh, Ấn Độ

Người đọc Vince từ Chandaparru, Andhra Pradesh, Ấn Độ

Vince từ Chandaparru, Andhra Pradesh, Ấn Độ

maleficentdesign

Tôi yêu cuốn sách này. Tiểu thuyết lịch sử nơi tôi đã học được rất nhiều mà không có cuốn sách nào trở nên ngột ngạt hay buồn tẻ. Ngày tháng chuyển tiếp theo thứ tự thời gian cho các sự kiện quan trọng, cả chính trị và cá nhân cho Juana the Mad. Thực sự hấp dẫn, đến nỗi tôi đã dành hàng giờ trên Wikipedia để đọc thêm thông tin cơ bản.

maleficentdesign

Cuốn sách tuyệt vời! Đọc nhanh. Kết thúc bất ngờ! Tôi đã hoàn thành nó trong vòng chưa đầy 10 ngày (điều đó tốt cho tôi) :-). Paulo Coelho là một nhà văn tuyệt vời - nghệ thuật và trơn tru. Và đó là một câu chuyện tuyệt vời. Tôi nghe nói sẽ có một bộ phim ra vào mùa thu này.

maleficentdesign

More from Kozol on the state of education. I think it was a follow-up to Savage Inequalities. I read them one after the other so I can't remember where one stopped and the other started.