seonghunnam

Seonghun Nam Nam từ Ghari Shah Muhammad, Pakistan từ Ghari Shah Muhammad, Pakistan

Người đọc Seonghun Nam Nam từ Ghari Shah Muhammad, Pakistan

Seonghun Nam Nam từ Ghari Shah Muhammad, Pakistan

seonghunnam

Đọc ở trường trung học. Không thể chịu đựng được - nó kéo theo quá nhiều và thiếu tinh tế. Các bài phê bình dường như không thông minh hoặc che giấu như nó có thể được. Có lẽ đó chỉ là nhận thức muộn màng, vì tôi biết đó là về Liên Xô trước khi tôi đọc nó. Và tôi thấy những con vật biết nói chuyện ngoài tưởng tượng hay những đứa trẻ được thắp sáng chỉ là một chút quá nhàm chán.

seonghunnam

Very easy book to read; conversational, warm, encouraging in style. Evangelism isn't rocket science, but we like to make it rocket science. I liked the section on faith stories and he also had some helpful tips and suggestions. And it was helpful to have him point out that our role may be just to help someone a little, not get them all the way to being an elder in the church. This book should make evangelism less scary for most people.