seonghunnam

Seonghun Nam Nam từ Ghari Shah Muhammad, Pakistan từ Ghari Shah Muhammad, Pakistan

Người đọc Seonghun Nam Nam từ Ghari Shah Muhammad, Pakistan

Seonghun Nam Nam từ Ghari Shah Muhammad, Pakistan

seonghunnam

Đọc ở trường trung học. Không thể chịu đựng được - nó kéo theo quá nhiều và thiếu tinh tế. Các bài phê bình dường như không thông minh hoặc che giấu như nó có thể được. Có lẽ đó chỉ là nhận thức muộn màng, vì tôi biết đó là về Liên Xô trước khi tôi đọc nó. Và tôi thấy những con vật biết nói chuyện ngoài tưởng tượng hay những đứa trẻ được thắp sáng chỉ là một chút quá nhàm chán.