suzannahpearce

Suzannah Pearce Pearce từ Jamudiha, Odisha 758031, Ấn Độ từ Jamudiha, Odisha 758031, Ấn Độ

Người đọc Suzannah Pearce Pearce từ Jamudiha, Odisha 758031, Ấn Độ

Suzannah Pearce Pearce từ Jamudiha, Odisha 758031, Ấn Độ

suzannahpearce

Tôi yêu cuốn sách này. Cuối cùng tôi đã hoàn thành nó. Cái nhìn sâu sắc của cô ấy là tuyệt vời. Tôi biết cô ấy tin.

suzannahpearce

Câu chuyện được kể qua đôi mắt của cậu bé tự kỷ. Anh ta xuất sắc trong "toán học" nhưng kỹ năng ngôn ngữ của anh ta không được phát triển tốt. Đó là một đọc rất thú vị và thú vị.