parenthese80f1

Heloise C C từ George West, Texas 78022, Hoa Kỳ từ George West, Texas 78022, Hoa Kỳ

Người đọc Heloise C C từ George West, Texas 78022, Hoa Kỳ

Heloise C C từ George West, Texas 78022, Hoa Kỳ

parenthese80f1

Luật sư của tôi đã giới thiệu tôi với tác giả này. Cô ấy viết về những tội ác thực sự, đây là một điều đặc biệt thú vị bởi vì đó là về vụ giết Jenn Corbin ở ATlanta mà tôi nhớ rất rõ, nó chỉ xảy ra vài năm trước. Tôi thấy thật thú vị khi biết những câu chuyện bên trong từ cả hai phía của gia đình. Chắc chắn đề nghị nó.