bronina

Bla Bla Bli Bla Bli từ Bocca Chiavica MN, Ý từ Bocca Chiavica MN, Ý

Người đọc Bla Bla Bli Bla Bli từ Bocca Chiavica MN, Ý

Bla Bla Bli Bla Bli từ Bocca Chiavica MN, Ý

bronina

Đây là một cuốn sách tuyệt vời về những khó khăn và học hỏi từ những sai lầm. Cô hối hận vì đã không sống theo cách mình muốn. cô không bao giờ hối hận về những lựa chọn mà cô đã làm. nó đã làm tôi khóc rất nhiều vào lúc kết thúc. ngay cả bây giờ, tôi ước tôi có thể quay lại và đọc nó một lần nữa.

bronina

Theo tôi, tốt hơn là Twilight, và có cùng phong cách dễ đọc, dễ đọc. Vẫn chủ yếu về mô tả các nhân vật và các mối quan hệ. Cốt truyện dường như chủ yếu hướng đến việc thiết lập các hoạt động trong hai cuốn sách tiếp theo (mà tôi chưa đọc khi viết bài này). Đáng để xem cho những người quan tâm đến những câu chuyện có yếu tố siêu nhiên hoặc giả tưởng trong đó.

bronina

Best book of the series so far. So much happened that keeps your head spinning. Next to have a lot to live up to.