lucianopaivac

Luciano Paiva Paiva từ Kofadou, Senegal từ Kofadou, Senegal

Người đọc Luciano Paiva Paiva từ Kofadou, Senegal

Luciano Paiva Paiva từ Kofadou, Senegal

lucianopaivac

Sau khi đọc một truyện ngắn của Liu trong Dark Dreamers - tôi không thể chờ đợi để được chạm tay vào cuốn tiểu thuyết Dirk & Steele đầu tiên. Tôi đã không thất vọng. Đó là một mối tình lãng mạn tuyệt vời.

lucianopaivac

Tôi mong được đọc cuốn sách tiếp theo trong bộ này, điều này với tôi cảm giác như đó là một phần tiền truyện.