madddiieee009c

Maddie Young Young từ 089 01 Belejovce, Slovakia từ 089 01 Belejovce, Slovakia

Người đọc Maddie Young Young từ 089 01 Belejovce, Slovakia

Maddie Young Young từ 089 01 Belejovce, Slovakia

madddiieee009c

Lý thuyết và nghiên cứu thú vị. Chia Hoa Kỳ theo quận, được sắp xếp theo các yếu tố nhân khẩu học, chính trị, tôn giáo, giáo dục khác nhau. Tìm mười hai loại cộng đồng cơ bản, như Quân đoàn, Sử thi Tin Lành, thị trấn bùng nổ, Buried Monbs và Tiền đồn Mormon. Bạn có thể tra cứu quận của mình và xem bạn sống trong loại cộng đồng nào. Nó khá thú vị, nhiều biểu đồ hay, v.v. Đã đặt hàng sau khi tôi nghe tác giả trên NPR, một phân đoạn thực sự thú vị.

madddiieee009c

Đúng - đây là một bài đọc rất thú vị. Điều tôi thích về nó là nó khác với tất cả những cuốn sách khác mà tôi đã đọc. Nó giữ cho tôi đoán và suy nghĩ mọi lúc.

madddiieee009c

Tình yêu nó, yêu nó, yêu nó.