3lbrand

từ Gohanakalan, Uttar Pradesh, Ấn Độ từ Gohanakalan, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Người đọc từ Gohanakalan, Uttar Pradesh, Ấn Độ

từ Gohanakalan, Uttar Pradesh, Ấn Độ

3lbrand

Tôi đã đọc cuốn sách này ngay trước khi rời Paris và nó đã chuẩn bị đầy đủ cho tôi về sự vô lý đã xảy ra. Một tài khoản vui nhộn về cuộc sống và tình yêu ở Pháp.

3lbrand

This is a must for anyone interested in New England, extremism, how outdoing people isn't always a good idea, why moderation is so English, why Cromwell is the first Stalin and what the Puritans share with the Taliban. Not that these are explore explicitly, but it's all there.