manzisouza

Matheus Souza Souza từ 9565 Turracherhöhe, Áo từ 9565 Turracherhöhe, Áo

Người đọc Matheus Souza Souza từ 9565 Turracherhöhe, Áo

Matheus Souza Souza từ 9565 Turracherhöhe, Áo

manzisouza

Câu chuyện thực sự được viết rất hay về những người thú vị ở một nơi thú vị vào thời điểm thú vị làm những việc mà tôi không hứng thú. Họ đã đến đây, đến đó, gặp một số người, uống rất nhiều và cư xử tồi tệ.

manzisouza

** spoiler alert ** Last novel in the hunger games trilogy. The main character Katniss Everdeen who has become the mockingbird defeats the Capitol but not after losing many that she loves including her sister Prim. I did not find this book as captivating as the first two, and found the adventure too gruesome to fully enjoy.

manzisouza

This book looks really stupid on the outside but on the inside it is a fantastic book!