neranjan

Neranjan Chameera Chameera từ Jahangirpur Chak Feri, Uttar Pradesh 244401, Ấn Độ từ Jahangirpur Chak Feri, Uttar Pradesh 244401, Ấn Độ

Người đọc Neranjan Chameera Chameera từ Jahangirpur Chak Feri, Uttar Pradesh 244401, Ấn Độ

Neranjan Chameera Chameera từ Jahangirpur Chak Feri, Uttar Pradesh 244401, Ấn Độ

neranjan

Tôi rất vui vì đã phát hiện ra William Boyd (cảm ơn bạn, Paul A.) và sẽ đọc thêm những cuốn sách của anh ấy. Điều này, hoàn toàn được kể trong các tạp chí, tạo ra một cuộc sống hoàn toàn tưởng tượng (hoàn chỉnh với chú thích, các cuộc gặp với Công tước xứ Windsor và các hiệp hội thông thường với các thành viên trong thế giới nghệ thuật bao gồm Virginia Woolf, Picasso và Hemingway, chỉ kể tên 3). Tuy nhiên, tôi đã rất mệt mỏi khi đọc về Logan Mountstuart trước khi kết thúc cuốn sách 480 trang. Là một lát cắt của cuộc sống của người Anh trong nửa đầu thế kỷ 20, cuốn sách ghi lại thế giới một cách sống động.

neranjan

Probably one of my favorite books ever

neranjan

An inspiring story that's more relevant today than ever.