annakamoreno

Ana Karen Moreno Karen Moreno từ 44600 Aşağıörükcü Köyü/Akçadağ/Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ từ 44600 Aşağıörükcü Köyü/Akçadağ/Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Ana Karen Moreno Karen Moreno từ 44600 Aşağıörükcü Köyü/Akçadağ/Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ

Ana Karen Moreno Karen Moreno từ 44600 Aşağıörükcü Köyü/Akçadağ/Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ

annakamoreno

Tôi đã mất một chút để vào cuốn sách này, nhưng tôi rất vui vì đã mắc kẹt với nó. Đó là một câu chuyện tuyệt vời sẽ khiến bạn phải suy nghĩ, khóc và đôi khi hơi điên. Đó là một câu chuyện kinh điển về một người con và một người cha không hiểu nhau với một người mẹ bị mắc kẹt ở giữa. Không có quyết định nào dễ dàng trong cuốn sách này và cố gắng quyết định ai đúng và ai sai có thể điền vào một cuốn sách khác.

annakamoreno

I particularly liked the way this novel dealt with the religious hysteria of the time. So applicable to today.

annakamoreno

Short, simple chapters outline first what isn't necessary to believe (women are not the equal of men, God causes good things but not bad, God loves straight people and hates gays), then what is necessary to believe (Jesus died to save humanity, God works through people, it is up to people to create the Kingdom of God). You might not agree with Thielen's contentions, but they are decent points to start discussions. I saw a church that ran through the different topics as a series of sermons. Could have been interesting.