gastonditommaso

Gast từ 2602 Blumau, Áo từ 2602 Blumau, Áo

Người đọc Gast từ 2602 Blumau, Áo

Gast từ 2602 Blumau, Áo

gastonditommaso

Một trong những khách mời nói chuyện thoải mái và quyến rũ nhất xung quanh! Hãy xem youtube.com để xem điểm 10/05 Daily Show của anh ấy quảng bá cho cuốn sách này. Vui nhộn.

gastonditommaso

I DARE you to not cry at the end of this one.