marinapime2f33

Marina Pimenta Pimenta từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Marina Pimenta Pimenta từ Audrain County

Marina Pimenta Pimenta từ Audrain County

marinapime2f33

Đây là một trong những cuốn sách từ tuổi trẻ của tôi mà tôi đọc đi đọc lại. Tôi luôn có hứng thú với Hy Lạp cổ đại, và phong cách viết vui nhộn của Pike khiến nó trở thành một tác phẩm tuyệt vời đối với tôi. Tôi đọc nó một lần nữa khi trưởng thành.