archangeldesigndk

Istvan Angyal Angyal từ Stanisławów, Ba Lan từ Stanisławów, Ba Lan

Người đọc Istvan Angyal Angyal từ Stanisławów, Ba Lan

Istvan Angyal Angyal từ Stanisławów, Ba Lan

archangeldesigndk

Giống như cốt truyện trung tâm của nó, cuốn sách này là lý thuyết tuyệt vời, nhưng khủng khiếp trong thực thi. Một ví dụ khốn khổ khác về một nhân vật nữ được viết bởi một người đàn ông rõ ràng không liên lạc với mặt nữ tính của anh ta - động lực và phản ứng của Jennifer cảm thấy hoàn toàn sai đối với tôi. Và cao trào phải chịu đựng tùy chọn - nó cảm thấy được thiết kế để quay phim hơn là đọc. Bắt đầu với một tiếng nổ, và đang giảm dần từ đó.

archangeldesigndk

Stoicisms, Aristolian thoughts, accordance with nature, the last of the five great emporior kings. Excellent read.

archangeldesigndk

My favorite all-time description of a super-nova, some thrilling hard sci-fi.