carolinerds

Caroline Rocha De Souza Rocha De Souza từ Hulgera, Telangana 502256, Ấn Độ từ Hulgera, Telangana 502256, Ấn Độ

Người đọc Caroline Rocha De Souza Rocha De Souza từ Hulgera, Telangana 502256, Ấn Độ

Caroline Rocha De Souza Rocha De Souza từ Hulgera, Telangana 502256, Ấn Độ

carolinerds

http://nhw.livejournal.com/1054675.html#cutid1[return[[returnTHER Điều này khá tốt: Bidmead có một cường độ thuyết phục khi ông đưa chúng ta qua câu chuyện, và trong khi nó sẽ đi quá xa để nói rằng tất cả đều có ý nghĩa, ít nhất nó cũng gắn kết với nhau: có cảm giác rằng đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Câu chuyện nói rất nhiều về sự tái sinh của Bác sĩ, và bằng cách nào đó điều này trở nên tốt hơn trên trang in. Một khởi đầu ấn tượng cho tiểu thuyết Bác sĩ thứ năm.