sanghong261af

từ La cristalina, Puerto Gaitán, Meta, Colombia từ La cristalina, Puerto Gaitán, Meta, Colombia

Người đọc từ La cristalina, Puerto Gaitán, Meta, Colombia

từ La cristalina, Puerto Gaitán, Meta, Colombia

sanghong261af

Đầu tiên, hãy để tôi nói rằng tôi yêu Bí mật của Chanda. Nhưng tôi nghĩ Chanda's Wars, phần tiếp theo của nó, rất đáng thất vọng. Mặc dù cả hai cuốn sách đều là hư cấu, nhưng chủ đề trong Bí mật của Chanda là có thật. Cuộc chiến diễn ra trong Cuộc chiến của Chanda hoàn toàn hư cấu và thành thật mà nói có vẻ rất giả.

sanghong261af

Tôi đã rất xúc động . trong cuốn sách này, tôi tìm hiểu về một "tình yêu thuần khiết" từ Tatsuya. ^^

sanghong261af

While a wonderful work, the third installment of the Chronicles of Narnia reads as a pale immitation of the first. The episodic narrative maintains a good clip, Eustace is satsifactorily delivered from himself (in Edmund fashion), and the ending sequence is sufficiently dreamy-cum-dippy to satisfy Lewis's fans and evoke the superior Lion, the Witch and the Wardrobe.

sanghong261af

I got this book at a library booksale for a dollar and was a little taken aback by the tagline, "The Outrageous Novel Of One Tough Riot Grrl Against The World!" but then I read it and there is a FRIGGEN DOLPHIN BOY IN IT. And interspecific mitochondrial communion! Who can mess with that?