elenapancorbo

Elena Pancorbo Pancorbo từ Paninggaran, Pekalongan, Central Java, Indonesia từ Paninggaran, Pekalongan, Central Java, Indonesia

Người đọc Elena Pancorbo Pancorbo từ Paninggaran, Pekalongan, Central Java, Indonesia

Elena Pancorbo Pancorbo từ Paninggaran, Pekalongan, Central Java, Indonesia

elenapancorbo

Đây là cuốn sách đầu tiên tôi từng đọc bởi tác giả này và tôi đã bị ấn tượng bởi cách cô ấy viết rất tinh tế. Câu chuyện rất hay và khiến tôi đoán đúng cho đến cuối cùng bí mật của nhân vật chính là gì. Tôi thích phong cách hồi tưởng mà cô ấy đang viết. Tôi không chắc rằng bất kỳ nhân vật nào cũng hoàn toàn đồng cảm; có những điều không thích về tất cả chúng. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó là những gì làm cho họ thành người.

elenapancorbo

I read this book in preparation for my marriage. I didn't have brothers so knowing what makes guys tick was a new thing to me! It's a great book and I think every bride should read it BEFORE they get married.