jeffw4ng

Jeff Wang Wang từ Ramsgreave, Blackburn, Blackburn with Darwen BB1 9PE, Vương Quốc Anh từ Ramsgreave, Blackburn, Blackburn with Darwen BB1 9PE, Vương Quốc Anh

Người đọc Jeff Wang Wang từ Ramsgreave, Blackburn, Blackburn with Darwen BB1 9PE, Vương Quốc Anh

Jeff Wang Wang từ Ramsgreave, Blackburn, Blackburn with Darwen BB1 9PE, Vương Quốc Anh

jeffw4ng

Cuốn sách này quá khó tin vì hành động và bí ẩn. Quest, là người kế mới của anh chàng kế mới. Cả hai đều phát hiện ra rằng các cô gái có một quá khứ đen tối; Mẹ cũ của cô là một kẻ khủng bố, và những kẻ khủng bố khác làm việc với người mẹ đang trong một cuộc rượt đuổi tốc độ cao để bắt cô.

jeffw4ng

What can I say about this book! It's very good! It gave me some insights into life and helped me keep my feet on the ground for sure.

jeffw4ng

I'm reading this book because, as someone who is studying a "foreign" language, I'm interested in the experiences of someone working with studying languages. There's some of that in this book, but not as much as I had hoped for.

jeffw4ng

a great book to teach teens