alposs2

Mahmoud Farghal Farghal từ Deyvillers, Pháp từ Deyvillers, Pháp

Người đọc Mahmoud Farghal Farghal từ Deyvillers, Pháp

Mahmoud Farghal Farghal từ Deyvillers, Pháp

alposs2

Phong cách viết trong cuốn sách này không phù hợp với tôi, nhưng câu chuyện thật tuyệt vời đến nỗi nó đã khắc phục được bất kỳ thiếu sót nào tôi tìm thấy trong bài viết. Mortenson thực sự là một người đàn ông khác với bất kỳ ai khác.