almaghriby

Viv từ Sant Guim de la Plana, Lleida, Tây Ban Nha từ Sant Guim de la Plana, Lleida, Tây Ban Nha

Người đọc Viv từ Sant Guim de la Plana, Lleida, Tây Ban Nha

Viv từ Sant Guim de la Plana, Lleida, Tây Ban Nha

almaghriby

Tôi chưa bao giờ đọc những truyện ngắn này vì vậy họ rất vui khi nghe trong khi làm bát đĩa và gấp quần áo. Tôi thực sự yêu Louis Lmour!