yanhanlee

Yanhan Li Li từ Madhopur, Punjab 140406, Ấn Độ từ Madhopur, Punjab 140406, Ấn Độ

Người đọc Yanhan Li Li từ Madhopur, Punjab 140406, Ấn Độ

Yanhan Li Li từ Madhopur, Punjab 140406, Ấn Độ

yanhanlee

Tôi nghĩ rằng kết thúc là trite và dự đoán. Tôi thường không đi sâu vào khoa học viễn tưởng, nhưng tôi đã đọc những bài báo hay về cuốn sách này. Mặc dù nó không phải là khuôn mặt của bạn, nhưng nó không kết nối với tôi về mặt cảm xúc. Nó cảm thấy như thể nó đang cố gắng quá sức.

yanhanlee

Kretz glisse les 200 pages imprimées dans une enveloppe kraft sur laquelle il note au marqueur noir son nom d'auteur,suivi du titre du roman:"La fuite".Puis il rature pour inscrire à la place:Cherche mari,désespérément.