li815

Mike từ 28743 Urbanización Pajarilla, Madrid, Tây Ban Nha từ 28743 Urbanización Pajarilla, Madrid, Tây Ban Nha

Người đọc Mike từ 28743 Urbanización Pajarilla, Madrid, Tây Ban Nha

Mike từ 28743 Urbanización Pajarilla, Madrid, Tây Ban Nha

li815

Ngừng đọc 89 trang. (Ấn bản năm 1956, william heinemann ltd) Chỉ không làm tôi bực mình, và cách đối xử vô nghĩa của cô ấy không phải là nữ tính - do đó cô ấy là đáng sợ của người quản lý khách sạn là không có ích.

li815

It was a fun and interesting read, but I wish there had been more unknown and insider tidbits of information. Much of what was in the book I already heard from interviews and such.

li815

Another good one. Interesting play of gender roles.