frenkel

Victoria Frenkel Frenkel từ Zemes 607690, Rumani từ Zemes 607690, Rumani

Người đọc Victoria Frenkel Frenkel từ Zemes 607690, Rumani

Victoria Frenkel Frenkel từ Zemes 607690, Rumani

frenkel

Tốt như người đầu tiên !! Nhiều hành động, nhiều bất ngờ và chắc chắn sẽ vui hơn !!

frenkel

Marge Piercy xoay quanh thế giới của khoa học giả tưởng trong câu chuyện về android (và như một chủ đề phụ, tương đương thần thoại Do Thái, golem của họ) và ý nghĩa đạo đức, chính trị và xã hội của việc tạo ra cuộc sống nhân tạo.

frenkel

Translating...